23 May 2023
Europe/Warsaw timezone

Contribution List

4 / 4
Mr Frederic Loui (RENATER)
23/05/2023, 11:00
Mr Vojdan Kjorveziroski (UKIM) , Mr Łukasz Łopatowski (PSNC)
23/05/2023, 11:30
Roman Łapacz (Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC))
23/05/2023, 12:00
23/05/2023, 12:30